LENNY KRAVITZ

2012-06-03T21:00

Lloc del concert: Sant Jordi Club de Barcelona

Preu del concert: 50€

Vídeo 1 propietat de Alejandra Bernal
Vídeos 2, 3 i 4 propietat de pravdandy